Liečba drogových závislosti

Problém závislosti je častokrát v tom, že človek nevie alebo si nepripúšťa, že ňou trpí. Na začiatku je slastný pocit, neskôr už len potreba. Potreba dostať sa do normálu, byť proste v pohode compressore portatile. Najväčším omylom závislých je neschopnosť uvedomiť si, že majú problém. Väčšina si dokonca myslí, že môže hocikedy prestať. Nie je ojedinelé počuť od narkomana, že to nerobí lebo musí, ale pretože chce. Nevieme či sa jedná o ospravedlnenie, či o neschopnosť posúdiť svoj reálny stav, či o sebaklam. Vtedy by asi malo nastúpiť okolie. V jednoduchosti, ak si nevieš či nechceš pomôcť sám, pomôžu ti blízky.

Keďže pravidelné branie drog ovplyvňuje sebakontrolu a schopnosť rozhodnúť sa, skoncovať s drogami nebude celkom možné za pomoci vlastnej vôle. Keď má nastúpiť rodina, či priatelia na pomoc svojím závislým priateľom, či rodinným príslušníkom, často nevie ako a kde má začať. Ak sa teda už okolie rozhodne podať pomocnú ruku, nikdy nesmie vyvolávať u závislého pocit viny, a to najmä z dôvodu, že samotný narkoman sa cíti previnilo. Vo svojej hĺbke tuší a vie, že zlyháva. Dokonca ich pocit viny, ktorý pociťujú, možno považovať za dôvod prečo s drogami pokračujú. Ak sa dá, vyvarujte sa riešeniu závislosti v situáciách, keď je závislý pod vplyvom. Počas vytriezvenia je za iste lepšia komunikácia. Je lepšie, ak sa snažíte vyhnúť emočne vypätým situáciám. Slzy a krik pri argumentácii nie sú vôbec nápomocné. Neverte, že závislý začne od zajtra! Ak už prisľúbi – compressore 100 litri, že chce skončiť, urobte to hneď.

V takom to prípade Vám napomôže, ak už máte vybraté centrum pre liečbu drogových závislosti. Neverte, že sa závislý zmení zo dňa na deň! On Vám to síce sľúbi a aj sa to bude snažiť dodržať, ale iba dovtedy, do kým nebude potrebovať ďalšiu dávku. Vtedy idú všetky sľuby bokom, a ako je na začiatku spomenuté, závislý sám skoncovať s drogami nedokáže. Neverte jeho výhovorkám! Argumentom, ktoré použije sa bude ľahko veriť, ale je dôležité mať na pamäti, že najväčším problémom je závislosť na drogách. To je jediná situácia, ktorú potrebujeme vyriešiť.

Pri liečbe závislosti treba mať na pamäti, že nikdy nekončí a pretrváva celý život. Vyhľadať centrum pre drogovo závislých je len začiatkom vlastného boja so závislosťou. To ako sa s ňou naučiť bojovať je však už práve na odborníkoch, ktorí sú schopní Vám pomôcť rôznymi metodikami. Liečba závislosti v centrách pre liečbu drogových závislosti je psychologická ako aj farmakologická. Psychologická liečba je založená na terapeutickej skupinovej práci ako, aj na individuálnej psychoterapii. Obe sa podľa potreby navzájom kombinujú. Dôležitou súčasťou odvykania je odstránenie rituálov. S rituálmi súvisí napr. aj partia, ktorú je rovnako nutné nahradiť niečím novým, niečím čo sa s drogou nespája. Farmakologická liečba začína detoxikáciou, čo je postupné znižovanie dávok, tak aby nedošlo k abstinenčným príznakom. Po detoxikácii nastupuje substitúcia. Substitúcia je vlastne nahradenie drogy látkou, ktorá je pre organizmus menej škodlivá a pri jej podávaní sa nedostaví závislosť. Aj tieto dávky sa postupne zmenšujú až do doby, keď sa úplne vysadia. Na pamäti pri skoncovaní so závislosťou je nutné mať, že nikdy nie je neskoro!